Workshopy slouží k procvičení postupů fyzikálního vyšetření. Jde o simulaci vyšetření pacienta pod vedením certifikovaných lektorů. Jsou otevřeny studentům Lékařské fakulty MUNI.

Obecné informace o workshopu

Prerekvizity

Podmínkou účasti je absolvování online výukové lekce k danému workshopu prostřednictvím online modulu Moodle, součástí které je i připouštěcí test.

Přihlášení probíhá prostřednictvím Moodle. Je možné až po úspěšnem absolvování online lekce včetně připouštěcího testu. Cílem je zabezpečit připravenost studentů a co největší výtěžnost ze 100% kontaktní výuky.

Průběh

Workshop trvá vždy 100 minut. Během něj studenti pracují v trojicích pod vedením svého lektora. Každý ze studentů si vyzkouší roli vyšetřujícího (lékaře), pacienta i hodnotitele.

Více o metodice výuky v sekci Výuka

Výukové lekce

 1. Etika, komunikace a soft skills
 2. Zdravotnická dokumentace
 3. Hygiena, chirurgické mytí a oblékání
 4. Měření krevního tlaku
 5. Anamnéza
 1. Kardiovaskulární systém
 2. Respirační systém
 3. Gastrointestinální a urogenitální systém
 4. Hlava a krk (ORL)
 5. Pohybový systém
 1. Nervový systém
 2. Pohlavní systém a lymfatický systém
 3. Rutinní vyšetření
 4. Celkové vyšetření
 5. Status praesens

Místo konání

Workshopy probíhají v budově A1 areálu Univerzitního kampusu Bohunice (Kamenice 126/3, 625 00 Brno).