Výuka Propedeutiky v praxi musí mít co největší přínos pro každého účastníka. Z respektu k tomuto základnímu principu má každá lekce svou online teoretickou část, na kterou navazuje kontaktní workshop, kde se znalosti uplatní čistě prakticky. Online část obsahuje úvod do tématu, učební text, video a na závěr test. Absolvování online výuky je podmínkou účasti na workshopu.

Během workshopu pak pracuje trojice studentů s jedním lektorem u jednoho lůžka. V případě OSCE workshopu řeší klinické situace každý zvlášť.

Metodika

Flipped Classroom

Metoda flipped classroom bývá překládaná jako výuka naruby. Jejím principem je teoretická příprava mimo učebnu, z předem dostupných studijních materiálů. Kontaktní výuka je pak maximálně praktická a slouží k uplatnění již získaných znalostí.

Více o Flipped Classroom

Lékař – Pacient – Hodnotící

V kontaktní výuce klinických dovedností pracujeme s modelem záměn rolí. Celý workshop probíhá ve trojicích u jednoho lůžka. Každá trojice má svého lektora. Studenti si postupně vystřídají roli lékaře, pacienta i hodnotícího.

Více o modelu záměn rolí

See – Do – Teach

Každý lektor Propedeutiky v praxi je držitelem certifikátu k výuce konkrétní lekce nebo skupinu jednotek. K jeho získání prošel workshopem jako student, absolvoval Lektorský kurz a poté odučil jeden workshop pod dohledem zkušených lektorů.

Více o certifikaci lektorů


Studijní materiály

Vytváříme e-learningové studijní materiály od studentů pro studenty zaměřené na systematický postup a správnou techniku fyzikálního vyšetření.

Anamnéza

Kardiovaskulární systém

Respirační systém

Gastrointestinální systém

Hlava a krk


Sylabus

Sylabus PvP představuje 15 výukových lekcí. Kontaktní část je koncipována na stominutové bloky. K jednotlivým lekcím se postupně dotváří online a kontaktní část výuky.

 1. Etika, komunikace a soft skills
 2. Zdravotnická dokumentace
 3. Hygiena, chirurgické mytí a oblékání
 4. Měření krevního tlaku
 5. Anamnéza
 1. Kardiovaskulární systém
 2. Respirační systém
 3. Gastrointestinální a urogenitální systém
 4. Hlava a krk (ORL)
 5. Pohybový systém
 1. Nervový systém
 2. Pohlavní systém a lymfatický systém
 3. Rutinní vyšetření
 4. Celkové vyšetření
 5. Status praesens

Zdroje

V rámci Propedeutiky v praxi vytváříme postupně nové materiály tak, aby co nejlépe sloužily našim cílům a také byly přizpůsobeny českému prostředí. Kvalita informací, které chceme projektem předat, je naší velkou prioritou. Výběr těch správných zdrojů je pro nás proto klíčový. Vycházíme především ze zahraniční literatury, inspiraci ale čerpáme také z řady online kurzů, videí a podobně koncipovaných projektů. Každý z těchto zdrojů je ale vznikl za jiným účelem, což se odráží ve struktuře a jejich obsahu.

Více informací o zdrojích