OSCE [:oski:] je zkratka pro Objective Structured Clinical Examination. Jde o metodu objektivního hodnocení pracovníků a studentů (nejen) zdravotnických oborů v klinických situacích. Důležitým předmětem testování jsou komunikační dovednosti a schopnost reagovat na nepředvídatelné chování pacienta.

Podstata spočívá v interakci studentů/lékařů se standardizovanými pacienty (herci) v klinických scénářích. Jejich úkolem je ve vymezeném čase pacienta vyslechnout, vyšetřit, případně zodpovědět dotazy a nastínit další postup. OSCE hodnotí, jak účastník dovede potřebné informace získat a interpretovat.

V rámci Propedeutiky v praxi pořádáme OSCE simulační workshopy, které probíhají v duchu OSCE. Student projde jedním nebo více standardizovanými stanovišti, např. vyšetřovnou s pacientem-hercem. Úkolem účastníka je v časového limitu provést úkol – změřit krevní tlak, vyšetřit pacienta se specifickými obtížemi nebo odpovědět na jeho otázky. Po celou dobu je postup zaznamenáván do podrobných checklistů a také na video, které pak slouží jako doplněk ke zpětné vazbě.

Prostřednictvím OSCE si mají studenti jednak vyzkoušet svoje klinické znalosti a dovednosti, ale také zjistit, kde mají mezery a v čem se mohou zdokonalit.

Detaily k průběhu a registraci budou zveřejněny v průběhu jarního semestru 2018

Místo konání

Workshopy probíhají v budově A1 areálu Univerzitního kampusu Bohunice (Kamenice 126/3, 625 00 Brno).