Co je Propedeutika v praxi

Propedeutika v praxi je projekt absolventů a studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Nabízíme prostor všem, kteří mají zájem učit se a zlepšovat v praktických klinických znalostech a dovednostech.

Chceme klinickou praxi obohatit o dovednosti 21. století a přispět tak ke kvalitě lékařské péče, ale i vzdělávání lékařů a jejich uplatnění u zaměstnavatelů. Vycházíme z principů moderní praxe, medicíny založené na důkazech a ze zahraničních standardů. V našich lekcích a kurzech klademe důraz na základní principy lékařské etiky, jakými jsou respektování autonomie, beneficence, nonmaleficence a spravedlnosti.

Více o našich cílech, misi a vizi

Vývoj

Propedeutika v praxi vznikla 14. prosince 2016 jako projekt studentů 6. ročníku medicíny, kteří se za podpory vedení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity rozhodli pomoct s výukou propedeutiky a přizpůsobit ji potřebám studentů.

Simulační workshop

Pro zjištění stavu znalostí a dovedností z propedeutiky u studentů 5. a 6. ročníku studijního programu Všeobecné lékařství byl na konci února 2017 uspořádán Simulační workshop (dnes ekvivalent OSCE). Dvacet čtyři vybraných studentů prošlo čtyřmi pečlivě připravenými stanovišti, která vycházela ze scénářů americké zkoušky USMLE Step 2 CS.

Více o Simulačním workshopu

Úvod do propedeutiky

Víkendový workshop Úvod do propedeutiky proběhl poslední dubnový víkend roku 2017. Byl určen pro studenty 2. ročníku v jejich prvním semestru výuky propedeutiky. Cílem bylo naučit je základy propedeutiky ještě před rozdělením na kliniky, a tedy před prvním kontaktem s pacientem.

Více o Úvodu do propedeutiky


Filozofie

Úcta k pacientům a jejich potřebám jsou absolutními prioritami. S tím souvisí způsob komunikace a soft skills, o jejichž zdokonalení usilujeme. Skvěle k tomu slouží model kontaktní výuky, která spočívá ve výhradně praktickém nácviku s okamžitou zpětnou vazbou a okamžitou možností zlepšení. Výuka musí být efektivní a přínosná pro všechny účastníky. Význam má i peer-to-peer sdílení informací. Přitom vše, co poskytujeme, stojí na základech evidence based medicine. Lege artis je pro nás jediná možná cesta.

Více o filozofii


Realizační tým

Jsme tým absolventů a studentů všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity s dlouhodobým zájmem o výuku klinických dovedností, pregraduální lékařské vzdělání a simulace v medicíně.

Více o realizačním týmu


SIMU

Simulační pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (zkratkou SIMU) bude v českých podmínkách unikátní pracoviště zaměřené na praktickou výuku studentů. Jeho otevřením v roce 2020 vznikne prostor pro nejmodernější metody výuky studentů.

Více o informací o SIMU