Prostor pro klinické dovednosti

Propedeutika v praxi je projekt absolventů a studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, který je otevřený pro každého, kdo se chce zlepšit v klinických dovednostech.

Cílem Propedeutiky v praxi je vzbudit ve studentech a lékařích zájem o praktické dovednosti v oblasti klinického setkání (angl. clinical encounter), tedy od prvního kontaktu lékaře s pacientem, přes diagnosticko-terapeutický rozhovor a systematický postup fyzikálního vyšetření, až po diagnosticko-terapeutickou rozvahu a zápis do dokumentace.

K našim výukovým lekcím poskytujeme online výukové materiály, které obsahují učební texty strukturovaných postupů, videa, checklisty a kazuistické testy. Od jarního semestru 2018 budeme kontinuálně pořádat kontaktní workshopy na půdě Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Kontaktujte nás
Líbí se vám náš projekt a přemýšlíte o spolupráci s námi? Rádi byste se stali lektorem? Máte podnět na zlepšení nebo jenom prostý dotaz?

Kontaktujte nás 


Evidence-Based

Obsah materiálů Propedeutiky v praxi ctí zásady medicíny založené na důkazech. Vycházíme z nejlepšch zahraničních zdrojů.

Více v sekci Zdroje

Kontaktní

Naše kontaktní výuka probíhají formou simulací v trojicích účastníků u jednoho lůžka pod supervizí certifikovaného lektora.

Více v sekci Workshopy

Empatická

Komunikace s pacientem, empatický přístup a respekt k pacientům a jejich potřebám jsou pro nás naprostým základem.

Více v sekci Filozofie

Od studentů

Propedeutika v praxi vznikla jako projekt studentů pro studenty. Co a kdo jsme, co je našim cílem a co máme za sebou?

Více v sekci O nás


Studijní materiály

Vytváříme e-learningové studijní materiály od studentů pro studenty zaměřené na systematický postup a správnou techniku fyzikálního vyšetření.

Anamnéza

Kardiovaskulární systém

Respirační systém

Gastrointestinální systém

Hlava a krk


Workshopy

Fyzikální vyšetření orgánových systémů

Workshopy zaměřené na postup a provedení fyzikálního vyšetření jsou základem naší kontaktní výuky. Studenti si během 100 minut mají možnost vyzkoušet roli vyšetřujícího lékaře, pacienta a hodnotitele. To vše pod supervizí zkušeného certifikovaného lektora Propedeutiky v praxi.

Jak workshopy probíhají?


OSCE

Objective Structured Clinical Examination

V rámci Propedeutiky v praxi pořádáme simulační OSCE workshopy. Student projde jedním nebo více standardizovanými stanovišti a řeší konkrétní úkoly. Po celou dobu je postup účastníka zaznamenáván do checklistů a také pořizován videozáznam, který pak slouží účastníkovi jako doplněk ke zpětné vazbě, kterou dostane. Jak může takový OSCE workshop pořádaný námi vypadat, si můžete přečíst např. v Bulletinu Lékařské fakulty MUNI.

Více o OSCE od Propedeutika v praxi